De Trudy's Cycling Team

14/09/2014: OrmeigniesAfstand: 70 km

Gemiddelde: 28 km/h

Parcours: eraardsbergen, Overboelare, Ghoy, Wodecq, Ostiches, Mainvault, Ligne,Moulbaix, Ormeignies, Tongre-Saint-Martin, Chièvres, Attre, Meslin-l'Eveque, Ollignies,Lessenbos, Lessines, Deux-Acren, Overboelare en Geraardsbergen.


Voor de rit van het jaar wees onze wegwijzer de richting uit van Ormeignies.Zoals all een aantal weken stond nu ook weer de top 6 van het klassement aan de start evenalsonze gelegenheidsrijder De Chou Guy.


Via de Buizemontstraat reden we richting Overboelare om daar de grote baan richtingLessines te nemen. Meteen lag het tempo aan de hoge kant. Dit was doordat de wind in hetbegin van de rit in het voordeel stond. Aan het kerkhof van Deux-Acren werd er rechtsafgedraaid richting Ghoy. Van ‘sightseeing’ was weinig sprake en door de verschillendekopwisselingen stonden we op geen tijd in Wodecq. Vanaf hier ging het voor de rest van hetparcours over zeer golvende wegen. Op geen tijd doorkruisten we de gemeenten Ostiches enMainvault. Gekomen aan de rode lichten in Ligne keek E.P. op zijn computerken en zag totzijn grote verbazing dat de snelheidsmeter het eerste uur richting 29,5 km/u aanduidde. Evendacht hij dat dit defect was maar niets was minder waar !


Via Moulbaix kwamen we dus al vlug aan het keerpunt in Ormeignies. Van daaruit kondenwe al voelen dat de terugtocht veel moeilijker ging verlopen. Tot het einde zou de windnamelijk constant in het gezicht blazen. Via Tongre-Saint-Martin en Chièvres kwamen we aanin Attre. Daar werd groep een 1e keer serieus uit elkaar gereden. Op het lang stuk valsplatrichting Ghislenghien werden verschillende groepjes gevormd. Vooraan werd de dans geleiddoor het sterke trio Martin-Flecha-De Chou. Daarachter gevolgd door het duo Hagen-E.P. metdaarachter het duo Spartacus-VDB. Nadat iedereen boven was en de troepen volledig waren,sloegen we links af richting Meslin-L'Eveque. Van hieruit ging het tempo toch weer af en toede hoogte in. Gekomen op de grote baan in Ollignies reden we rechtsaf richting Lessenbos.Op de Rue des Combattants werd de groep andermaal uit elkaar geslagen door Martin enFlecha en was het terug wachten geblazen tot iedereen boven was. Van daaruit werd hettempo richting 'Les Carrières' (in de volksmond 'De Karielen van Lessen') onderhouden doorhet duo Spartacus-E.P.


Van hieruit kon de tumulteuze finale beginnen. Bij het overschrijven van de spoorwegbrughadden (zonder dit te weten) Hagen, De Chou en E.P. een gaatje geslagen. Eén blik van deze3 was genoeg om te besluiten om er vanaf hier een lange finale van te maken. En dus drevendie het tempo serieus op. Achteraan werd er evenwel nog getwijfeld. In het bochtige centrumvan Deux-Acren waren de 3 dus ook vlug uit het zicht van de rest van de groep, die nogenkele obstakels dienden te verwerken !


De aankomst (top van Denderoord) was nog veraf en aan de voet van de beklimming vanBoureng waren de 3 vluchters eraan voor hun moeite. Dit door de sterke terugkeer van Martinen Flecha. Meteen namen zij het commando over. Enkel De Chou Guy kon zijn wagonnetjenog aanpikken. Hagen en E.P. stonden een beetje geparkeerd. Uit de achtergrond kwam ookonze VDB nog terug op Hagen en E.P. Deze laatste moest ook passen wanneer VDB enHagen het tempo nog even opvoerden. E.P. besloot dan maar (zoals Spartacus) om debeklimming rustig te overwinnen.


Vooraan wilden de 3 leiders van geen wijken weten. Gezamenlijk beklommen zij de laatstebochten van Boureng. Gekomen in de laatste rechte lijn vond Flecha het genoeg en knaldenog een fameuze vuurpijl uit zijn benen met als gevolgd dat hij de ritoverwinning op zijnnaam kon schrijven. Hij werd gevolgd door De Chou en Martin.


Even later kwamen ook Hagen en VDB al discussieren in die volgorde boven (slijper, zuiger,enzz... waren de bewoordingen).Wanneer iedereen terug verzameld was, ging het aan een rustig tempoken richting lokaal omonze droge kelen te bevochtigen


Nadat we al een tijdje in het lokaal aanwezig waren maakte Spartacus de opmerking dat Jean-Claude nog niet binnen was. Deze was waarschijnlijk een serieuze tocht aan het maken om zoChristian (kaarting) definitief op achterstand te zetten in het klassement en zo de titel tenemen. Maar enkele tellen later kwam onze president ook ons lokaal binnen.Andermaal was het een leuke maar snelle rit zonder enige incidenten.


Volgende week staat de voorlaatste rit op het programma. Bestemming is nog niet gekend.Dit laat ik over aan onze GPS-kampioeneen.


Tot volgende week
Lievisj


Terug