De Trudy's Cycling Team

28/06/2015:FlandrienAfstand: 84 km


In feite begon de "Flandrien-classic" reeds vrijdagavond! De Gorilla, E.P. en Tony Martinbesloten om een stapje te zetten en Flanders Expo onveilig te maken op de Foute Party. F.Sjleck besloot dit olijke trio te gaan afzetten en op te halen in ruil voor reeds bewezendiensten en zo konden de drie musketiers zich volledig in den drank schieten. En dat kanwerkelijk héél letterlijk worden genomen. Nadat de party-animals werden opgehaald, waseen eerste halt aan de carwash waar een frigobox werd opgehaald op vraag van de Gorilla.De Gorilla had er duidelijk zin en dat was aan de fles Rode Wodka duidelijk te zien. Netvoorbij Wetteren hadden de Gorilla en E.P. reeds de fles Wodka soldaat gemaakt! TonyMartin had het net iets moeilijker om een blikje Bacardi leeg te drinken. En of de sfeer erinzat … De taxi werd verwacht tegen 6u zaterdagmorgen, zogezegd zo gedaan...


Om 5u55 werden de party-animals (lees oververmoeide testosteronbommen) opgehaald enzag F. Sjleck dat ze alle drie heel erg naar hun bedje snakten. E.P. vluchtte naar binnen wantkreeg bijna een schop in zijn handen geduwd door een wel héél erg verbaasd kijkendegebuur! Nadat de Gorilla eerst nog zijn pelouse had afgereden, ging de Tiroler-man ook naardromenland. De sterksten van de drie, Mr. Martin, werd tenslotte als laatste afgezet enbekeek eerst nog de finale van "Thuis" vooraleer hij schaapjes begon te tellen en dezemoedige strijd snel verloor …


Enkele uren later werd het hele Trudy-peloton verwacht in de Bosstraat voor het feestje vankleine Mats of is het reeds grote Mats met zijn 5 jaar? Tekenden die namiddag present in deBosstraat: de gebroeders Sjleck, Mr. Martin, E.P., Beirisj, Burre en Guy De Chou. Het werd eenronduit fantastische namiddag, waarvoor onze hartelijke dank aan Krisse en Viennauiteraard. Naarmate de avond vorderde werden de verhalen en de acties van de Trudyianensappiger en sappiger...De kids vermaakten zich op het reusachtige springkasteel en toenvonden de papa's dat de beentjes best eens moesten worden losgegooid met het oog op deFlandrien-klassieker van de volgende ochtend.Wat aanvankelijk begon tussen de Gorilla en F.Sjleck met braafjes een balletje heen en weer te trappen werd al snel een wrekrachtmetingmet alle Trudy's! Het doel was om de "platte" bal vanop afstand en over de romantischeomkadering van Krisse en Vienna in Mats zijn trampoline te deponeren … Zo gezegd zogedaan dacht iedereen. Rozenblaadjes hoeven niet meer voorzien te worden op detrouwdag van Krisse en Vienna want deze werden door de Gorilla allemaal één voor één vakkundig van de takken getrapt. Een speciale vermelding dient wel gericht te worden aanMr. Martin (voor de zoveelste keer dank u M.E.P. :-) ). Aangezien het vizier van alleTrudyianen niet meteen heel gericht was, was Mr. Martin met zijn "basketarmen" de redderin nood om Noah over den draad te zetten om de bal te gaan halen zodat de papa’s opnieuwverder konden spelen … tot grote blijdschap van de "grote" kinderen … Ere wie ere toekomt:nadat A. Sjlecker als eerste in slaagde met een perfect aangesneden trap volgden deprofetische woorden van A. Sjleck "en nu zal het bij iedereen lukken …" De Gorilla was reedsaan het bidden dat hij met zijn "Moncassins" zich eveneens in de "galerij der groten" konvoegen en Guy De Chou maakte zich reeds op om naar zijn fans te spurten … Helaaspindakaas, het was enkel F. Sjleck die onmiddellijk na zijn brother de bal eveneens haarfijn inde trampoline kon krullen … De Gorilla kon zijn ogen niet geloven en had verzorging nodig …een zeer mysterieuze voetblessure werd plots in het leven geroepen.


Het werd gezelliger en gezelliger op het terras en Mr. Martin werd wel wat nerveuzer ennerveuzer... wat zou er op til zijn met Mr. Martin? Dit wordt vast en zeker vervolgd! Voor Guy De Chou begon de lange dag (heel zwaar schoolfeest reeds achter de rug in devroege namiddag) zijn tol te eisen want het werd voor hem plots moeilijker om de pintjesaan te nemen dan ze leeg te drinken...Scherven brengen geluk repliceerde onze hardrijderhierop en het terras werd onmiddellijk schoongemaakt zodat er geen gevaar was voor deblote voetjes van Vienna. Onze Trudy-kampioen sloot samen met Burre de deuren bij Krisseen Vienna. Bijna vergeten was de héél kortstondige opflakkering van de Gorilla. Nadat hetspringkasteel werd opgehaald, dacht de Gorilla zijn ultiem "moment de gloire" gekomen ...Hij ging vanop het terras de bal zomaar eventjes in de trampoline trappen...De afloop gaanwe de lezers besparen maar iedereen kan het uiteraard al raden...Anouk vond het welletjesgeweest en nam "haren Gorilla" mee naar huis !


De langverwachte dag was aangebroken of beter gezegd: dag 3 van het Trudy-weekend! De onvervalste Flandrien-klassieker stond op het programma. Men kan zeggen wat men wil,maar ons clubje heeft deze rit kunnen afhaspelen met een volgwagen en achter het stuur zateen onvervalste ploegleider met ware "Hilaire Van der Schueren" trukken...the oneandonly Gorilla met op de achterbank Rune. Tekenden de startlijst op deze zondagmorgen: Mr. Martin(met heel kleine oogjes weliswaar), Beirisj (na 3 toiletbezoeken), Guy De Chou, Doms (kwamna 14 dagen voor het eerst uit zijn zuurstoftent gekropen), F. Sljeck (met frisse tegenzin), kiné Bart (met een hoog Rick De Leeuwgehalte), Spartacus (met Limoncello in zijn bidon) en E.P.Gastrijder van dienst was hardrijder Filip Cauwel.


Er werd van in het begin opnieuw heel hard gekoerst, hoewel er was besloten om niet te zotte doen van bij het begin??? Enkelen in het Trudy-peloton beginnen dit eerste wedstrijduurhéél hard te vrezen en het was deze maal opnieuw niet anders: 27.5 stond op de teller na 1uur "koersen". Voornaamste slachtoffers waren F. Sjleck die het in Flobecq niet meer zagzitten en kiné Bart had het ook heel moeilijk (de form was blijkbaar heel wat minder dan opDenderend Klein de dag voordien …). De lijdensweg van F. Sjleck begon problematischervormen aan te nemen op de Kruisberg in Ronse. F. Sjeck zag bijna het hele Trudy-peloton vervoor zich uitrijden en zag enkel nog Spartacus en kiné Bart voor hem uitrijden. De woordenvan Gorilla "Hilaire Van der Schueren" waren toen heel bemoedigend: "het zijn altijddezelfde die achteraan rijden" … qua motivatie kan dit natuurlijk wel tellen!!! In de kop vande wedstrijd waren het Mr. Martin, Guy De Chou, Beirisj en Filip Cauwel die het niet kondenlaten om hun superbenen te etaleren. De volgende kuitenbijter die moest wordenbeklommen was de gevreesde Patersberg. Het waren opnieuw de 4 sterksten die als eerstebovenkwamen gevolgd door een steeds sterker wordende E.P. en een bijna herrezen F. Sjleckdie zichzelf een beetje terugvond op de Patersberg. Op de Taaienberg kon Hilaire Van derSchueren zich niet meer bedwingen en reed naar F. Sjleck toe die zich in de voorstegelederen bevond, bevestigde en meer en meer moral kreeg. Nadat iedereen terug wassamengekomen, werd de afdaling ingezet richting Eikenberg. Meteen het sein voor Beirisj omhet gaspedaal volledig in te drukken. De Chou en E.P. pikten hun wagonnetje aan maarmoesten al snel de rol lossen. Zij werden nog ingehaald door een ijzersterke Martin. Na deafdaling van de Kapellenberg in Maarke-Kerkem werd even halt gehouden in de boucherieom de nodige suikers in te nemen. De ongebruikelijke bestelling van 9 Cola's in de boucheriewerd toch gesmaakt door de madam achter den Toog. De Gorilla maakte van deze stopgebruik om even een Foute Party te starten op lokale dorpsplein. Eenmaal dat iedereen zichversterkt had, zette het Trrudy-peloton zich opnieuw in beweging richting de de rest van deVlaamse kuitenbijters.


Het werd steeds duidelijker dat het zware feestje bij EdvaldBoasson Hagen zijn sporen hadnagelaten. Toch was het karakter en wilskracht waarmee hij de rit verder zette opmerkelijk.Volgende beklimming van de dag was de Foreest. Geen al te lange helling maar hetstijgingspercentage kroop wel degelijk in de benen. Opnieuw waren het dezelfdesterkhouders vooraan. Hier viel wel te noteren dat Domsken met kettingproblemen temaken kreeg, maar dit heel professioneel oploste en vervolgens opnieuw heel vlotjes naarboven reed. Doms was overigens bezig aan een heel sterke rit te rijden.Na wat draaien en keren doorheen Zegelsem en Elst kwamen we aan de voet van devolgende kuitenbijter, de Berendries. Zelfde scenario als op de vorige hellingen. Martin,Beirisj, De Chou en Cauwel streden terug op het voorplan. Onder een strak tempo ging hetnu wel heel snel richting Brakel. Daar wachtte ons de Musseeuwberg, Tenbosse.


Deze heel sportieve rit werd enkel bovenaan Tenbosse bijna ontsierd door een toeterendeautobestuurder die, wanneer hij Guy De Chou uit zijn klikpedalen zag klikken, er metgierende banden vanonder stoof. Tony Martin stond op zijn benen te trillen van dit voorval.Tony Martin had enkele seconden voordien op ronduit indrukwekkende wijze Filip Cauwelgeremonteerd. F. Sjleck had in de aanloop naar Ten Bosse even met Tony Martin overlegd omprofessioneel het gat te laten vallen. F. Sljeck wist wel dat hij dit een zelfmoordpoging was,maar eenmaal de moral er is, kan er veel natuurlijk bij de Trudy's. Voorbij halfweg moest F.Sljeck gaan zitten en voelde hij krampen in de rechterdij opkomen om hiernaachtereenvolgens Cauwel, Mr. Martin en Guy de Chou voorbij te zien flitsen.


Na Tenbosse werd reeds telefonisch contact gepleegd met het clublokaal van Taaf en Lindaom de leidingen reeds open te zetten, want het Trudy-peloton had heel grote dorst. Devoorlaatste helling van de dag, "de Fayte", veranderde niet veel meer aan het koersbeeld. Nade Fayte werd het Trudy-peloton opgeschrikt door een merkwaardige actie. Net voor definale kon het trio "Cauwel, Doms en Guy De Chou" het niet laten om een coup te plegen. Inde achtergrond liet iedereen begaan, aangezien we het op de "Steenweg" heel voorzichtigzouden aanpakken. Er werd uiteindelijk toch voor gekozen om in de slipstream van HilaireVan der Schueren en onder impuls van Tony Martin de achtervolging in te zetten. In deEersbekeweg werd Doms teruggenomen, die het duo had laten rijden (tactische zet vanDoms? … met in het achterhoofd op de ultieme slotklim uit te pakken ???) Het duo Cauwel-De Chou werd door de rest van het Trudy-peloton voor het eerst terug gezien bovenaan deVoskensstraat, wat uiteraard ook de diskwalificatie van beide hardrijders betekende. Eeneventuele sanctie wat betreft het aantal km's hangt Guy De Chou ook nog boven het hoofd.Uitsluitsel hieromtrent wordt verwacht na de algemene vergadering van aanstaandedonderdag, beroep is echter niet mogelijk na uitspraak van de Raad van Bestuur.


Doms bleef het moeilijk hebben om zijn benen stil te houden in de aanloop naar deVoskensstraat, maar hield na een schijndemarrage opnieuw de benen stil. De grote held vande dag voordien, Edvald Boasson Hagen, kreeg af te rekenen met krampen in beide benen,net voorbij het monument ter ere van oorlogsheld kolonel-vlieger Remy Van Lierde en liet deslotklim voor wat ze was. Boasson Hagen koos eieren voor zijn geld en stak onmiddellijk door naar DePresse. Een heel wijze beslissing volgens de wedstrijdjury. Hilaire Van der Schueren had onmiddellijkbegrepen dat verder aandringen geen zin had en liet zijn poulain uit de wedstrijd stappen.Bij het opdraaien van de Voskensstraat achtte Beirisj, IlImbatido Valverde, zijn moment gekomen.Wekenlang heeft hij naar deze rit, in ware kloosterstijl (lees geen drank en seks), toegeleefd. Het magdan ook worden gezegd, met resultaat! Het gebrek aan parcourskennis kostte de Trudy-kampioen deritzege. Tony Martin had werkelijk geen verhaal tegen Valverde op deze slotklim. Beiden kunnenterugblikken op heel sterk staaltje fietsen in deze Flandrien. Kiné Bart legde uiteindelijk beslag op dederde plaats gevolgd door El Pistoleiro, die steeds dichter aanleunt naar zijn absolute supervorm.Met E.P. zal er in de tweede seizoenshelft héél nadrukkelijk moeten worden rekening gehouden. F.Sjleck kreeg met de top in zicht opnieuw af te rekenen met krampen in de rechterdij maar kon zichtoch nog naar boven hijsen. Doms en Spartacus met Hilaire in hun zog konden eveneens terugblikkenop een zeer knappe Flandrien.


Het gespreksonderwerp was uiteraard de coup van het duo "Cauwel-De Chou", die het blijkbaargepresteerd hadden om onderweg "verloren" te rijden, begrijpen uiteraard wie kan.


Cauwel besloot het hazenpad te kiezen, maar de rest van het Trudy-peloton versnelde voor de laatstemaal richting "De Presse". Eenmaal op de Markt aangekomen werden de halve liters onmiddellijkdoor Taaf gepresenteerd, (kleine voetnoot echter: de winnaar van de dag had bij zijn aankomst ophet terras een "assenbak" professioneel tegen de grond gewerkt met glasbreuk als gevolg). Rond detafel kon van de gezichten worden afgelezen dat het een helse rit was geweest voor het hele Trudy-peloton. De Trudyianen werden vervoegd door Burre. Flecha gaat volgende week in het Franse hooggebergte zijn topvorm etaleren en zo de Trudy's een nog grotere mondialere weerklank tegeven, voor het geval dit nog nodig moest zijn ?


Linda liet zich evenmin onbetuigd en nadat iedereen op het terras zijn tweede adem had gevondenwerden we allen uitgenodigd om binnen plaatst te nemen voor een heuse sportmaaltijd (vol-au-ventmet heerlijke kroketjes). Hierna werd snel het terras opgezocht en werd een laatste maalteruggekomen op deze prachtige dag , euh weekend! Ook een woord van dank gaat naar sponsorEddy voor de zeer snelle bediening en de traktatie.


Volgende week gaat de rit naar het Waalse, heuvelachtige Hennuyères ! Daar zullen ons ook stevigekuitenbijters te wachten staan !


Dus 1 goede wijze raad: verzorg jullie goed, geen alcohol (wat moeilijk zal zijn e) en misschien opafzondering.


De Trudy's, one big happy crazy family !!!Luigi alias F. SchleckTerug